« terug naar vorige pagina

Afspraken, huisbezoek en uitslagen

Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. De doktersassistent is hiertoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistent is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

U kunt bellen om een afspraak te maken tussen:

08.00 – 10.00 uur

10.30 – 12.00 uur

14.00 – 16.30 uur

In de tussenliggende tijd is de praktijk niet bereikbaar, behalve voor spoed. Wij zijn dan in overleg, verwerken administratie of  is het koffie- en thee pauze of lunchpauze. 

Meer dan één klacht

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit duidelijk aan bij het maken van de afspraak. Dan houden we hier rekening mee in de planning van de agenda.

 

Huisbezoeken

Indien het voor u onmogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Vraag een visite aan huis aan bij de assistente vóór 10 uur ’s ochtends en op basis van de klachten, en na overleg met de huisarts, zal de assistent een visite inplannen.  Het niet hebben van vervoer is geen reden voor een verzoek om een visite aan huis.

Mocht u geen mogelijkheid hebben zelfstandig naar de praktijk te komen kunt u eventueel gebruik maken van de  Wielewaal.

https://www.dewielewaalhw.nl/

 

Uitslagen

Dit kan via de assistente.